Historia BORUTY

Historia BORUTY

Zespół Pieśni i Tańca BORUTA
Powstał w 1967 roku na skutek starań znanego folklorysty Zbigniewa Hauke oraz związku zawodowego „Chemików”. Jego trzon stanowili tancerze, śpiewacy i muzycy przeniesieni z wiejskiego zespołu działającego w Białej koło Zgierza. Zespół został związany z Zakładami Przemysłu Barwników „Boruta” pod patronatem ówczesnej rady zakładowej. Jesienią 1991 z powodu kłopotów finansowych tych zakładów, zespół przeszedł pod opiekę Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu.

W początkach swojej działalności ZPiT BORUTA propagował głównie folklor łęczycki, mając w swoim programie nieznane i wcześniej nieopracowane piosenki i tańce. Trudności występowały w zgromadzeniu strojów, które zostały przy pomocy etnografów odtworzone i zespół mógł zacząć występować w regionalnych kostiumach łęczyckich. Później chcąc rozszerzyć swój repertuar sięgnął do bogatych źródeł folkloru z innych regionów Polski, a mianowicie: krakowskiego, łowickiego, lubelskiego, opoczyńskiego, górali żywieckich i górali cieszyńskich. W swoim programie tańczy również widowisko pt. „Karczma”, „Sobótki”, „Wesele Krakowskie” i „Wesele Łęczyckie”. Ma opracowane tańce narodowe: poloneza „W starym dworze”, „Zawadiacki Mazur”, „Oberek”.

Pierwszym kierownikiem Zespołu był Zbigniew Hauke. Od 1974r. kierownictwo artystyczne sprawuje Zdzisława Kotulska-Hofmokl, która od początku istnienia Zespołu była jego choreografem, a w 2002 r. została odznaczona tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”.

Zespół od zawsze posiadał własną kapelę. Pierwszym jej kierownikiem był Władysław Biedrzycki, później Bolesław Lewandowski grający na harmonii polskiej. Obecnie kapelę prowadzi Jan Mucha.

Przygotowaniem wokalnym przez te kilkadziesiąt lat zajmował się Wojciech Dobruchowski. Aktualnie emisję głosu prowadzi Jan Mucha.

Zespół prezentuje tańce ludowe w układach choreograficznych Zdzisławy Kotulskiej-Hofmokl do utworów muzycznych w opracowaniu nieżyjącego już Zbigniewa Hauke, Władysława Biedrzyckiego, Bolesława Lewandowskiego i Janusza Kaźmierczaka.

Zespół Pieśni i Tańca BORUTA posiada w swoim dorobku wiele cennych nagród z przeglądów i festiwali folklorystycznych, a szlak wojaży zagranicznych to: Algieria, Austria, Belgia, Bułgaria, Grecja, Francja, Jugosławia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Mołdawia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Węgry i Włochy.

Zespół BORUTA nie ogranicza się tylko do występów zagranicznych. Przez cały okres swojej działalności wzbogaca swoimi występami akademie i imprezy okolicznościowe organizowane na terenie Zgierza, Łodzi i innych miast Polski. Może poszczycić się także udziałem w telewizyjnym programie „Milion Rąk”, nagraniem płyty gramofonowej i udziałem w kilku audycjach radiowych i filmach (np. „Życie kawalerskie”, „Sonata Marymoncka”). Umiejętności muzyczno – taneczne i poziom artystyczny członków BORUTY powodują, że wraz z kapelą zapraszani są na najróżniejsze uroczystości i festiwale o charakterze ludowym, przeznaczone dla bardzo szerokiego grona odbiorców. Tradycją w początkowym okresie działalności zespołu był udział w uroczystościach „Głosu Robotniczego” oraz cepeliadach.

Od początków swojego istnienia BORUTA uczestniczy w większości imprez publicznych organizowanych przez miasto Zgierz, stając się symboliczną wizytówką tego miasta. W 1967r. zespół został odznaczony „Honorową Odznaką Miasta Łodzi”, a w roku 2009 dostał tytuł „Zasłużony dla Miasta Zgierza”. Zespół chętnie angażuje się także w oprawę artystyczną koncertów charytatywnych, między innymi biorąc udział w znanej „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”.