Próby

Próby

Wszystkie osoby, które chcą spróbować swoich sił na scenie w oberkach, kujawiakach lub zaśpiewać na ludową nutę, zapraszamy na nasze próby do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu (ul. Długa 41a) w każdą środę i piątek:

  • dzieci w wieku 7 – 12 lat w godzinach 16.00 – 17.00,
  • młodzież w wieku 13 – 16 lat w godzinach 17.00 – 18.00,
  • starszą młodzież w wieku 16+ w godzinach 18.30 – 20.00.

Od sezonu 2022/2023 w Centrum Kultury Dziecka prowadzone są dodatkowo Zajęcia muzyczno-rytmiczne przygotowujące do ZPiT Boruta. Zajęcia odbywają się w środy:

  • grupa młodsza (od 3 do 4,5 lat) 17:30-18:15,
  • grupa starsza (od 4,5 do 6 lat) 18:30-19:15.

Każda próba rozpoczyna się rozgrzewką tancerzy trwającą ok. 30 minut. Tancerze wykonują ćwiczenia przy drążkach do muzyki granej na żywo. Młodsi Boruciarze mają również rozgrzewkę po kole, utrwalającą podstawowe kroki tańców, których wcześniej zostali nauczeni. Po przeprowadzonej rozgrzewce odbywa się nauka repertuaru tanecznego.

Zespół Pieśni i Tańca BORUTA kształtuje szacunek do kultury ludowej, nawyki do kontaktów ze sztuką oraz innymi dziedzinami kultury, uczy pracy nad sobą, ale również daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu i poznania wspaniałych ludzi, na których zawsze można liczyć.